עד 10 ק"ג  דמי משלוח לכל הארץ    39.90 ש”ח
(משלוחים חינם בגוש עציון בקנייה מעל ₪400)

אתר שומר שבת

  מרכז מסחרי תקוע  

טל: 050-6889759 

 

תקנון האתר

 1. ברוכים הבאים לאתר "טלקייק טבע מרקט" . אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון "טלקייק טבע מרקט" המפורט להלן.

 2. בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-688-9759. שנועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

 3. אתר "טלקייק טבע מרקט" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: ""טלקייק טבע מרקט" ​" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י "טלקייק טבע מרקט ע.מ: 023869084 , מרחוב סולם יעקב 311, תקוע  (להלן: "טלקייק טבע מרקט") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

 4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב"טלקייק טבע מרקט"  יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד "טלקייק טבע מרקט" ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "טלקייק טבע מרקט" על פי תקנון זה.

 5. השירות שניתן במסגרת "טלקייק טבע מרקט"  מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי "טלקייק טבע מרקט" לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לבדוק זאת תחת מדיניות המשלוחים של האתר הקבועה בחלק התחתון של כל עמוד באתר. יובהר כי על אף האמור לעיל ל"טלקייק טבע מרקט" הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 6. אספקת מוצרים שנרכשו ב"טלקייק טבע מרקט"  אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 7. רכישה של משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.

 8. "טלקייק טבע מרקט" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי "טלקייק טבע מרקט" בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב"טלקייק טבע מרקט"  לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 9. "טלקייק טבע מרקט", לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות "טלקייק טבע מרקט" , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 10. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 11. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות של "טלקייק טבע מרקט" ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

 12. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

 13. טלקייק טבע מרקט" אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב"טלקייק טבע מרקט" . "טלקייק טבע מרקט" רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל

 14. אופן הצגת המוצרים ב"טלקייק טבע מרקט"  יקבע על ידי "טלקייק טבע מרקט" מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את "טלקייק טבע מרקט".

 15. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

 16. במסגרת הרכישה ב"טלקייק טבע מרקט" , יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של "טלקייק טבע מרקט"

 17. מחירי המוצרים שיפורסמו ב"טלקייק טבע מרקט"  הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר "טלקייק טבע מרקט"  ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 18. בכל הנוגע למכירות "טלקייק טבע מרקט"  המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב"טלקייק טבע מרקט"  אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניף"טלקייק טבע מרקט" בתקוע,משם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר "טלקייק טבע מרקט"  ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת "טלקייק טבע מרקט" על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט "טלקייק טבע מרקט"  וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר "טלקייק טבע מרקט" כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד (פרט למוצרים המסומנים ב – או כדוגמתם בהם המחירים ישמרו בהתאם לתוקף המבצע בזמן האספקה עפ"י תאריך התוקף המצוין בהם).

 19. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

 20. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 21. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

 22. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לקופה" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 23. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל"טלקייק טבע מרקט" , לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.

 24. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת "טלקייק טבע מרקט"  

 25. "טלקייק טבע מרקט" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב"טלקייק טבע מרקט"  וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות "טלקייק טבע מרקט" אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

 26. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר

 27. על אף האמור לעיל "טלקייק טבע מרקט" שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 28. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות  "טלקייק טבע מרקט (בתקוע) בעת מועד האספקה.ר "טלקייק טבע מרקט"  אפשרית בכל שעו

 29. הקלדה של הזמנה באתת היממה, למעט שבתות וחגים או אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של "טלקייק טבע מרקט" . בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

 30. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או המייל אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של "טלקייק טבע מרקט", ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א' – ד' עד השעה 10:00, בימי שישי וערבי חג עד לא ניתן לשנות הזמנות.

 31. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

  1. ימים א' – ה' : 19:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד שבע בערב).

  2. יום ו' וערבי חג : סגור

 32. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו"טלקייק טבע מרקט" אינה מחויבת למועדים אלה.

 33. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה בוואטסאפ ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות"טלקייק טבע מרקט"  ו/או דרך שליחת מייל ל"טלקייק טבע מרקט".

 34. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 40 ש"ח בגין אספקת מוצרים .

  1. "משלוח חינם" בהזמנה מעל ₪400 לתושבי גוש עציון ע"פ רשימת הישובים המופיע באתר.

  2. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב, בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

 35. "טלקייק טבע מרקט" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי

 36. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי "טלקייק טבע מרקט" (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של "טלקייק טבע מרקט" שלא לספק מוצרים כלשהם, מהחנות הפועלת במסגרת "טלקייק טבע מרקט" בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת"). מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו"טלקייק טבע מרקט" שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 37. "טלקייק טבע מרקט"  תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 38. "טלקייק טבע מרקט" תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, "טלקייק טבע מרקט" אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי "טלקייק טבע מרקט" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "טלקייק טבע מרקט" תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

 39. "טלקייק טבע מרקט" לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

 40. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 24 לעיל.

 41. אי עמידת "טלקייק טבע מרקט" במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל"טלקייק טבע מרקט" בגין האספקה. "טלקייק טבע מרקט" תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעתיים בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

 42. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי "טלקייק טבע מרקט". בהזמנה טלפונית, שעון הרישום במחשבי "טלקייק טבע מרקט" יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי "טלקייק טבע מרקט".

 43. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה להזמנה שנשלחה במייל . חשבונית תישלח במייל לאחר האספקה.

 44. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

 45. מעת לעת יימכרו מוצרים ב"טלקייק טבע מרקט" במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

 46. המבצעים הנערכים ב"טלקייק טבע מרקט"  הנם במסגרת מכירות "טלקייק טבע מרקט" בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת "טלקייק טבע מרקט". "טלקייק טבע מרקט" לא תהא מחויבת למכור, במסגרת "טלקייק טבע מרקט" ​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות "טלקייק טבע מרקט" שאינן "טלקייק טבע מרקט" . כמו כן מבצעים שיתנהלו ב"טלקייק טבע מרקט און ליין"  לא יחייבו את "טלקייק טבע מרקט" ברכישות שתתקיימנה במסגרת החנות בתקוע.

 47. במידה ו"טלקייק טבע מרקט" תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת "טלקייק טבע מרקט"  אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט בסעיף ‎19 לעיל. ככל שתחליט "טלקייק טבע מרקט" להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות "טלקייק טבע מרקט" , בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ו"טלקייק טבע מרקט" תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 48. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה או בימים א' – ד' עד השעה 10:00,

 49. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.

 50. "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

 51. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.

 52. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות "טלקייק טבע מרקט" כפי שתהא מעת לעת.

 53. ניתן לבצע רכישות טלפוניות או באמצעות וואטסאפ לנייד – 0506889759

 54. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם

 55. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

 56. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו

 57. התמונות הינן להמחשה בלבד.

 58. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 59. "טלקייק טבע מרקט" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "טלקייק טבע מרקט" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב"טלקייק טבע מרקט"  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב"טלקייק טבע מרקט"  וכד'

 60. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל"טלקייק טבע מרקט" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

 61. הלקוח פוטר את "טלקייק טבע מרקט" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 62. "טלקייק טבע מרקט" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 63. "טלקייק טבע מרקט" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 64. "טלקייק טבע מרקט" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב"טלקייק טבע מרקט" ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"טלקייק טבע מרקט" או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 65. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "טלקייק טבע מרקט" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

 66. על ההתקשרות בין הלקוח לבין "טלקייק טבע מרקט" במסגרת "טלקייק טבע מרקט"  ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד

 67. "טלקייק טבע מרקט" והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בירושלים בלבד

 68. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

  1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים

  2. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

  3. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 69. "טלקייק טבע מרקט" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 70. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של "טלקייק טבע מרקט" לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של "טלקייק טבע מרקט".בהתאם להסכמת החבר כדין, "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים אוהטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת."טלקייק טבע מרקט" אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של "טלקייק טבע מרקט".

 71. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין "טלקייק טבע מרקט" תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

 72. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל"טלקייק טבע מרקט" בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 73. "טלקייק טבע מרקט" תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 74. הקניין הרוחני ב"טלקייק טבע מרקט" , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "טלקייק טבע מרקט", או של צדדים שלישיים ש"טלקייק טבע מרקט" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 75. "טלקייק טבע מרקט" שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 76. השמות "טלקייק טבע מרקט", "טלקייק טבע מרקט  ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של "טלקייק טבע מרקט" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "טלקייק טבע מרקט", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 77. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

 78. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ"טלקייק טבע מרקט".(עדכון 07/12/2020)

 79. משלוחים: מסירת חבילה עד בית הלקוח , עד 10 ק"ג ₪39.90 , מסירת חבילה במרכז שירות , עד 3 ק"ג ₪19.90

  1) רוב ההזמנות יצאו לחלוקה תוך 48 שעות, ורוב המשלוחים המיועדים למסירה בערים מרכזיות יפוזרו תוך 3 ימי עסקים ממועד איסוף ההזמנה.

  2) משלוחים המיועדים למסירה באזורים חריגים יבוצעו תוך 5 ימי עסקים, מזמן איסוף החבילה ע"י חברת השליחויות  "אזורים גיאוגרפים מרוחקים" (חריגים)

  אזורים גיאוגרפים מרוחקים הינם: אזורים המופיעים בטבלת האזורים המרוחקים גיאוגרפית באתר סוסנה און ליין, ולרבות: יישובי רמת

  הגולן וגבול הצפון/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק /יישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי

  הערבה.

  3) אין מסירה בימי ו וערבי חג, ימים אלו לא יבואו בימי העסקים למסירת משלוח.

  4) זמני חלוקת החבילות ללקוחות המזמינה: 08:00–21:00 בכל יום עבודה למעט ימי שישי וערבי חג.

  5) חברת השליחויות  תבצע עד שני ניסיונות מסירה מול הלקוח .

  6) משלוח שלא התקבל ע"י הלקוח יחייב את הלקוח בעבור משלוח כפול, הלוך וחזור.

  7) במקרה של חריגה במשקל המארז יחויב הלקוח בתוספת על 50% מערך המשלוח עד גובה של 50% חריגה במשקל.

 


2all בניית אתרים